09:00 - 18:00

İş Vaxtlarımız Bazar ert. - Cümə

+99450 605 1141

İndi zəng edin

Instagram

Linkedin

Search
 

Archive

AİLƏ QANUNVERİCİLİYİ

[vc_row][vc_column][vc_column_text] Milli ailə qanunvericiliyinin əsasını Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası, Ailə Məcəlləsi, bu məcəlləyə uyğun olaraq qəbul edilmiş qannvericilik aktları və ölkəmizin tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələr təşkil edir. Azərbaycan Respublikası Ailə Məcəlləsinin 5-ci maddəsinə əsasən ailə üzvləri arasında yaranan münasibətlər ailə qanunvericiliyi və ya tərəflər arasındakı sazişlə tənzimlənmədikdə və həmin münasibətləri bilavasitə tənzimləyən mülki hüquq normaları olmadıqda, ailə münasibətlərinin mahiyyətinə zidd olmayan və oxşar münasibətləri tənzimləyən ailə və mülki hüquq normaları tətbiq olunur. Bu normalar olmadıqda isə ailə üzvlərinin hüquq və vəzifələri ailə qanunvericiliyinin və mülki qanunvericiliyin ümumi prinsiplərinə, eləcə də humanizm və ədalət prinsiplərinə uyğun olaraq müəyyən edilir. Müasir dövrümüzdə ailə hüququ üzrə...

Continue reading

NƏQLİYYAT HÜQUQU

[vc_row][vc_column][vc_column_text] Nəqliyyat müəssisəsinin müştəriyə sərnişin, yük və baqaj daşımaları üzrə və digər nəqliyyat xidmətləri göstərməsi ilə bağlı olaraq yaranan ictimai münasibətləri tənzim edən hüquq normaları sistemi nəqliyyat hüququ adlanır. Nəqliyyat hüququnun predmetinə həm nəqliyyatın idarə edilməsi ilə bağlı yaranan təşkilati-idarəçilik münasibətləri, həm də mülki-hüquqi münasibətlər daxildir.   Nəqliyyatın aşağıdakı növləri vardır:   dəmiryolu nəqliyyatı,   avtomobil nəqliyyatı,   hava nəqliyyatı,   dəniz nəqliyyatı,   daxil su nəqiyyatı,   boru-kəmər nəqliyyatı.   Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat Qanunvericiliyi Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsindən, Azərbaycan Respublikası Ticarət Gəmiçiliyi Məcəlləsindən, “Nəqliyyat haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunundan, “Aviasiya haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunundan və digər normativ hüquqi aktlardan ibarətdir. Azərbaycan Respublikasında nəqliyyat sahəsində vahid dövlət siyasətini Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək...

Continue reading

VERGİ

[vc_row][vc_column][vc_column_text] Hüquq şirkətimiz tərəfindən vergi hüququ üzrə aşağıdakı xidmətlər həyata keçirilir:   Vergi orqanlarının çıxardığı qərarların hüquqi ekspertizası;   Vergi yoxlamaları zamanı təşkilatların maraqlarının təmsil edilməsi, vergi yoxlama aktlarına etirazların hazırlanması və vergi ödəyicisinin məsuliyyətə cəlb edilməsindən şikayət verilməsi;   Vergi mübahisələrinin inzibati və ya məhkəmə qaydasında həlli;   Artıq ödənilmiş vergi ödənişlərinin və tutulmaların qaytarılmasının təşkil edilməsi;   Vergi hüququ üzrə hüquqi konsultasiyaların keçirilməsi.     Qərb ölkələrində vergi hüququ üzrə xidmətlər əsasən korporasiyalara göstərildiyi üçün, bu xidmətlər “korporativ-hüquqi xidmətlərin” tərkib hissəsi hesab edilir. Qərb təcrübəsində mövcud olan bir çox hüquqi xidmətlər Azərbaycanda tətbiq edilmir.     Bunlara aşağıdakıları aid edə bilərik:   “Tax Planning” (“Vergi Planlaşdırması”) – korporasiyaların fəaliyyətinin vergi ödənişlərinin azaldılmasına...

Continue reading

TİKİNTİ

[vc_row][vc_column][vc_column_text] Tikinti hüququ müasir dövrümüzün ən problemli hüquq institutlarından hesab olunur. Bu hüquq institutunun tənzimlədiyi münasibətlər başlıca olaraq daşınmaz əmlak və müqavilələr hüququ ilə bağlı olsa da, əmək hüququ və korporativ hüquqla da əlaqəsi mövcuddur. Azərbaycan Respublikasının tikinti qanunvericiliyi Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasından, Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrdən, Azərbaycan Respublikasının Şəhərsalma və Tikinti Məcəlləsindən və digər normativ hüquqi aktlardan ibarətdir. Tikinti hüququnun mürəkkəbliyi, bu sahədə hüquqi xidmətlərin həyata keçirilməsini labüd edir. Tikinti sahəsində aşağıdakı hüquqi xidmətlər həyata keçirilir:   1.Tikinti müqavilələrinin tərtib edilməsi, 2.Tikinti şirkətlərinin müqavilə danışıqlarında təmsil edilməsi, 3.Tikinti sahəsini tənzimləyən dövlət orqanları ilə danışıqların aparılması, tərəflərin hüquqlarının müdafiəsi, 4.Dövlət satınalmalarının (müsabiqələrin, hərracların, tenderlərin) təşkili və keçirilməsi məsələləri...

Continue reading