09:00 - 18:00

İş Vaxtlarımız Bazar ert. - Cümə

+99450 605 1141

İndi zəng edin

Instagram

Linkedin

Search
 

Archive

İCRA HÜQUQU

One would assume the conflict won’t go nuclear, because that’s a patently absurd result for economically intertwined nations fighting over what amounts to an inconvenient sandbar, but experts feel a naval conflict isn’t out of the question with Chinese admirals hurling bellicose rhetoric already. At issue is the United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), a body of law that ideally keeps countries from huffing and puffing and sparking nuclear armageddon, but that instead leaves open enough avenues of interpretation that both sides swear up and down that they’re following the letter of the law when it...

Continue reading

ƏMLAK HÜQUQU

[vc_row][vc_column][vc_column_text] Mülki hüquq münasibətləri obyekt meyarına görə əmlak və şəxsi qeyri-əmlak münasibətlərinə bölünür. Mülki hüququn əsas özəyini təşkil edən əmlak hüquq münasibətlərinin obyekti maddi nemətlərdir.     Əmlak hüquq münasibətlərinin iki əsas qrupu fərqləndirilir:   Əşya hüquq münasibətləri   Öhdəlik hüquq münasibətləri     Əşya hüquq münasibətləri, o cür münasibətlərdir ki, onlar əşyanın bu və ya digər şəxsə aid olmasını hüquqi cəhətdən müəyyənləşdirir. Mülkiyyət hüquq münasibətləri, məhdud əşya hüquq münasibətləri bu növə daxildir. Öhdəlik hüquq münasibətləri dedikdə isə, əmlakın bir şəxsdən digərinə keçməsinin hüquqi cəhətdən müəyyənləşdirilməsi başa düşülür. Öhdəlik hüquq münasibətlərinə müqavilə və müqavilədənkənar yaranan münasibətlər daxildir.     Əmlak hüququ üzrə xidmətlər dedikdə, əsasən əşya hüququ üzrə göstərilən hüquqi xidmətlər nəzərdə...

Continue reading

SIĞORTA

a

[vc_row][vc_column][vc_column_text] Sığorta münasibətləri müasir bazar iqtisadiyyatının mühüm elementlərindən biridir. O, iqtisadiyyatda spesifik funksiyalar yerinə yetirilməsi ilə bağlı olan maliyyə münasibətlərinə aid edilir. Sığorta - sığortalının əmlakının və əmlak mənafelərinin müdafiəsi sahəsində yaranan münasibətlərdir. Sığorta anlayışı, iqtisadi anlayış olmaqla yanaşı, iqtisadi fəaliyyət sahələrinin və cəmiyyətin inkişafında mühüm rol oynayır. Sığorta istehsal prosesində baş verən maddi itkilərin əvəzinin ödənilməsi ilə əlaqədardır. Dünya təcrübəsi göstərir ki, xüsusi fondlar hesabına yaradılan sığorta əmtəə istehsalçılarının, vətəndaşların sosial təminatının, dövlətin iqtisadi mənafelərinin təmin etməklə bərabər həm də təkrar istehsal prosesini fasiləsiz surətdə tənzimləyir. Müasir bazar iqtisadiyyatını sığorta münasibətləri olmadan təsəvvür etmək qeyri-mümkündür. Ölkəmiz sərbəst bazar iqtisadiyyatı modelinə...

Continue reading

TƏZMİNAT

[vc_row][vc_column][vc_column_text] Azərbaycan Respublikası Mülki Məcəlləsinin 21-ci maddəsində, zərərin anlayışı bu cür təsbit edilmişdir: “Zərər dedikdə, hüququ pozulmuş şəxsin pozulmuş hüququnu bərpa etmək üçün çəkdiyi və ya çəkməli olduğu xərclər, əmlakından məhrum olması və ya əmlakının zədələnməsi (“real zərər”), habelə hüququ pozulmasaydı, həmin şəxsin adi mülki dövriyyə şəraitində əldə edəcəyi gəlirlər (“əldən çıxmış fayda”) başa düşülür. Qeyri-iqtisadi ziyan növü kimi mənəvi ziyanın ödənilməsi məsələsi müasir dövrümüzdə geniş yayılmışdır. Lakin bu institut sadəcə hüquq mədəniyyətinin yüksək inkişaf etdiyi qərb ölkələrində təkmil vəziyyətdədir. Buna səbəb, mənəvi ziyan institutunun mürəkkəbliyi və tənzimləmə problemidir. Təzminat münasibətlərinin hüquqauyğun tənzimində peşəkar hüquqi xidmətlərin həyata keçirilməsi də mühüm rol...

Continue reading

İNZİBATİ XƏTALAR

[vc_row][vc_column][vc_column_text] Azərbaycan Respublikası inzibati xətalar qanunvericiliyi ilə qorunan ictimai münasibətlərə qəsd edən, hüquqazidd olan, təqsirli sayılan və inzibati məsuliyyətə səbəb olan əməl inzibati xəta hesab olunur. Azərbaycan Respublikasının inzibati xətalar qanunvericiliyinin yeganə mənbəyi Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsidir. Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsində inzibati xətalar üzrə məsuliyyətin əsasları, inzibati tənbeh tətbiq etmə qaydası, əməlin inzibati xəta olmasını aradan qaldıran hallar, inzibati xətalar haqqında işlərə baxmaq səlahiyyəti olan orqanlar, inzibati xətalar üzrə icraatın mərhələləri və ayrı-ayrı sahələr üzrə inzibati xətalar təsbit edilmişdir.     İnzibati xətalar üzrə aşağıdakı hüquqi xidmətlər həyata keçirilir:   İnzibati xətalar haqqında işlər üzrə icraatın iştirakçılarına, onların qanunvericilikdə müəyyən edilmiş hüquqlarının izah...

Continue reading

CİNAYƏT

[vc_row][vc_column][vc_column_text] Cinayət işləri üzrə aşağıdakı hüquqi xidmətlər həyata keçirilir:   Cinayət işinin başlanması, təhqiqat və ibtidai istintaq mərhələlərində təqsirləndirilən şəxsin hüquqlarının müdafiəsi;   Məhkəmədə təqsirləndirilən şəxsin müdafiəçisi qismində iştirak etmək;   Apellyasiya, kassasiya, əlavə kassasiya qaydasında şikayətlərin verilməsi;   Cinayət mühakimə icraatında zərər çəkmiş şəxsin nümayəndəsi qismində iştirak etmək;   Xüsusi ittiham qaydasında zərərçəkmiş şəxsin məhkəməyə müraciət hüququnun həyata keçirilməsində hüquqi yardım göstərilməsi;   Mülki iddianın irəli sürülməsi və onun müdafiəsi;   Cinayət prosesi iştirakçılarının qanunvericiliklə müəyyənləşdirilmiş digər hüquqlarının qorunması;   Cinayət işləri üzrə hüquqi konsultasiyaların keçirilməsi.   [/vc_column_text][vc_empty_space height="26px"][mkd_button size="" type="solid" target="_self" icon_pack="font_elegant" fe_icon="arrow_carrot-right" font_weight="700" text="Bizimlə Əlaqə" link="#" color="#ffffff" background_color="#3e475d"][/vc_column][/vc_row]...

Continue reading