Diplom təsdiqi (Nostrifikasiya)

       Xarici ölkələrdə təhsil almış şəxslərin diplomlarının Azərbaycanda tanınması üzrə sənədləşmələrin həyata keçirilməsi – nostrifikasiya adlanır

- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2005-ci il 1 mart tarixli 203 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş "Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi haqqında Əsasnamə"nin 8.27-ci bəndi;

- Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2003-cü il 13 may tarixli 64 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş "Xarici dövlətlərin ali təhsil sahəsində ixtisasların tanınması və ekvivalentliyinin müəyyən edilməsi (nostrifikasiya) Qaydaları".

Diplom təsdiqi üzrə aşağıdakı hüquqi xidmətlər həyata keçirilir:

  • Xarici ölkələrdə təhsil almış şəxslərin diplomlarının Azərbaycanda tanınması üzrə sənədləşmələrin həyata keçirilməsi (nostrifikasiya);