Xaricdə təhsil hüququ üzrə xidmətlər

Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının xarici ölkələrdə təhsil almaq hüququ da vardır.

Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının xarici ölkələrdə təhsilin hər hansı pilləsində təhsil alması və ya ixtisas artırması Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrə uyğun olaraq, dövlət tərəfindən müəyyən edilmiş kvota və təhsil müəssisəsinin, hüquqi və fiziki şəxslərin birbaşa bağladıqları müqavilələr əsasında həyata keçirilir.

"Təhsil haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyevin 5 sentyabr 2009-cu il tarixli Fərmanı vətəndaşların təhsil hüququnun həyata keçməsində mühüm rol oynadı.

Xaricdə təhsil hüququ üzrə aşağıdakı hüquqi xidmətlər həyata keçirilir:

  • Dövlət və özəl universitetlərə imtahansız, attestatla qəbul olma
  • Hərbi xidmətdən möhlət hüququ

 Diplomlar Azərbaycanda hüquqi şəkildə tanınır"